LINK

Leren in een realistische leeromgeving

We willen dat een leerling niet alleen op school leert maar ook in het bedrijf. We beginnen met het inrichten van leerwerkplekken binnen bedrijven. De leerling kan zo realistische ervaringen op doen die op school niet te realiseren zijn. De school en het bedrijf werken dan nauw samen voor een goede afstemming van het leren.