LINK

Leerlingontwerp Porteumbrug

“Ontwerp een nieuwe beeldbepalende brug voor over de Middendreef”

Aan deze opdracht hebben Technasium leerlingen van klas 1 de eerste periode van het afgelopen jaar gewerkt. Opdrachtgever van project was Erwin Etmans van de gemeente Lelystad. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar bestaande bruggen in Lelystad en uitgezocht aan welke (technische) eisen hun ontwerp moest voldoen.

Het eindontwerp hebben ze verwerkt tot een maquette en gepresenteerd aan de opdrachtgever.