LINK

Instroom van leerlingen

Sterk Techniekonderwijs Lelystad wil dat alle leerlingen in groep 7 en 8 kennismaken met techniekonderwijs, technische beroepen en technische bedrijven in de regio Lelystad. Dit in de vorm van Technologie op school en bedrijfsbezoeken op locatie.

Hiervoor hebben wij bedrijven nodig die hierin mee willen werken en denken.

Reageer door hier te klikken.

Sterk Techniekonderwijs Lelystad wil dat het beeld dat ouders uit het primair onderwijs hebben van technische bedrijven en beroepen goed past bij de realiteit in de bedrijven. Om hier goed op te kunnen sturen doen we komend najaar een imago onderzoek onder ouders van leerlingen in het primair onderwijs.

 

ICT in de context van techniek krijgt een prominentere plaats in het onderwijs. Er komt een doorlopende ICT-leerlijn in het voortgezet onderwijs.

Doelstelling is dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2023 deze leerlijn ICT-vaardigheden doorlopen.

We willen dat leerlingen een beter beeld hebben van de technische beroepen. Er worden kennismakingen door middel van gastlessen en aantrekkelijke bedrijfsbezoeken georganiseerd in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo met betrekking tot de technische profielen en technische beroepen.

Wilt u ook meewerken aan hoogwaardig techniekonderwijs? Wilt u in de picture komen reageer hier !